KIM NGƯU PIANO

KIM NGƯU PIANO

Kim Ngưu là một trong những hệ thống phân phối "chỉ duy nhất mặt hàng đàn piano" được rất nhiều khách hàng lựa chọn trên toàn quốc. Thế mạnh của Kim Ngưu Piano là nhà nhập khẩu trực tiếp, hệ thống cửa hàng tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Sản phẩm

Đàn Piano Cơ Weber PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha YUX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha UX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG M121

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU121HT

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU 600SF

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC 310NCD

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG BDW 116

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

royale rs-11

Hãng: Năm SX: 1988
Giá mới : 200,000 VNĐ

Đàn Piano Cơ HORUGEL WG-9

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU300SS

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PF43F

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC300NST

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SC310CRD

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SU520C

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG CX110NF

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

KOHLER&CAMPBELL KMV43c

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

Piano cơ ibach

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121C

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

WEBER PF43B

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SM-9

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : 11,000,000 VNĐ

YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U1

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SC 220T

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121CMB

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

ROSENSTOCK R-202

Hãng: Năm SX: 1988
Giá mới : Liên hệ

RUBITZ&SONS SX380

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121CMD

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

PRAMBERGER PE121

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

OFFENBACH SC237

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U131CG

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

ROYALE RS-21

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA NO.U3

Hãng: Năm SX: 1960
Giá mới : 1 VNĐ

KAWAI KS-2F

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA U1AS

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

SAUJIN DW-7

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA M21SDW

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA M21SDC

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA MC108E

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA LU-11T

Hãng: Năm SX: 1995?
Giá mới : Liên hệ

PIANO CƠ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1968
Giá mới : Liên hệ

KAWAI K 18E BT

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

PIANO CƠ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

SAMICK WG9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SAMICK WG-9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

piano cơ YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : 1 VNĐ

YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA U10A

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

KOHLER&CAMPBELL SC602SA

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

SAMICK JS300NST

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SU615S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121NCS

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

piano cơ YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2007
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2014
Giá mới : Liên hệ

KAWAI CX-4S

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SUA

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

IBACH

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

KOHLER&CAMPBELL KMV48LX

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U131

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

WAGNER SU645D

Hãng: Năm SX: 2001
Giá mới : Liên hệ

SHCHIEDMAYERR U121NCV

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121FE

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SU520I

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

piano cũ SAMICK WG 9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SHK-1004R

Hãng: Năm SX: 2009
Giá mới : Liên hệ

WEBER PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YOUNG CHANG WUC110

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ KRAUS PU20

Hãng: Năm SX: 1989
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA U10H SDW

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ SAMICK SU660S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ Karl Schonberg CS108I

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YAMAHA LU90PW

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ YAMAHA U1FM

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ IBACH 114

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : 1 VNĐ

Đàn Piano Cơ Cũ ESSEX EUP-116

Hãng: Năm SX: 2012
Giá mới : 1 VNĐ

Đàn Piano Cơ Cũ SAMICK SC230C

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YOUNG CHANG U131JR

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ SAMICK JC900I

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ ASTOR P21

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano cơ cũ MEISTERBERG WG5F2D

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER PF43M

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ YOUNG CHANG UC118FB

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ YOUNG CHANG U1F

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

PIANO CŨ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER U121

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121NCD

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ SCHWEIZER STEIN E121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ KOHLER &CAMBELL SU647D

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ WEBER U108

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

piano cơ KOHLER &CAMBELL TB118MA

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

piano cơ cũ YOUNGCHANG U121NFM

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAMICK SM600SC

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ Yamaha NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

Piano CƠ YOUNGCHANG U121NFQ

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ Giá Rẻ Daewoo RS21

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAUJIN

Hãng: Năm SX: 1980
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ SAMICK

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG M121

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG BDW 116

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG CX110NF

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121C

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U1

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121CMB

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

ROSENSTOCK R-202

Hãng: Năm SX: 1988
Giá mới : Liên hệ

RUBITZ&SONS SX380

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121CMD

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

PRAMBERGER PE121

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U131CG

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121NCS

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U131

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SHCHIEDMAYERR U121NCV

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121FE

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YOUNG CHANG WUC110

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YOUNG CHANG U131JR

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ YOUNG CHANG UC118FB

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ YOUNG CHANG U1F

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

PIANO CŨ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

YOUNG CHANG U121NCD

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

piano cơ cũ YOUNGCHANG U121NFM

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Piano CƠ YOUNGCHANG U121NFQ

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

KOHLER&CAMPBELL KMV43c

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

KOHLER&CAMPBELL SC602SA

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

IBACH

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

KOHLER&CAMPBELL KMV48LX

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ KOHLER &CAMBELL SU647D

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

piano cơ KOHLER &CAMBELL TB118MA

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha YUX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha UX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA NO.U3

Hãng: Năm SX: 1960
Giá mới : 1 VNĐ

YAMAHA U1AS

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA M21SDW

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA M21SDC

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA MC108E

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA LU-11T

Hãng: Năm SX: 1995?
Giá mới : Liên hệ

PIANO CƠ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1968
Giá mới : Liên hệ

PIANO CƠ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

piano cơ YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : 1 VNĐ

YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA U10A

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

piano cơ YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2007
Giá mới : Liên hệ

YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2014
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA U10H SDW

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YAMAHA LU90PW

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ YAMAHA U1FM

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ Yamaha NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

KAWAI KS-2F

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : Liên hệ

KAWAI K 18E BT

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

KAWAI CX-4S

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU121HT

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU 600SF

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC 310NCD

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU300SS

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC300NST

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SC310CRD

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SU520C

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SM-9

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : 11,000,000 VNĐ

SAMICK SC 220T

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

OFFENBACH SC237

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

SAMICK WG9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SAMICK WG-9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SAMICK JS300NST

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SU615S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SUA

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

WAGNER SU645D

Hãng: Năm SX: 2001
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SU520I

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

piano cũ SAMICK WG 9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SAMICK SHK-1004R

Hãng: Năm SX: 2009
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ SAMICK SU660S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ SAMICK SC230C

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ SAMICK JC900I

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAMICK SM600SC

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ SAMICK

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Weber PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PF43F

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

WEBER PF43B

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

WEBER PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER PF43M

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER U121

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ WEBER U108

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ HORUGEL WG-9

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Piano cơ ibach

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

ROYALE RS-21

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

SAUJIN DW-7

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ KRAUS PU20

Hãng: Năm SX: 1989
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ Karl Schonberg CS108I

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ IBACH 114

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : 1 VNĐ

Đàn Piano Cơ Cũ ASTOR P21

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano cơ cũ MEISTERBERG WG5F2D

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ SCHWEIZER STEIN E121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ Giá Rẻ Daewoo RS21

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAUJIN

Hãng: Năm SX: 1980
Giá mới : Liên hệ
Chúng tôi hỗ trợ gì ?
Tin tức & sự kiện
 • 04

  12

  ĐÀN PIANO YOUCHANG SỰ LỚN MẠNH CỦA PIANO HÀN QUỐC

  HDC YoungChang ( Hangul : HDC) là nhà sản xuất đàn piano và máy móc làm việc gỗ công nghiệp của Hàn Quốc , có trụ sở tại Incheon , Hàn Quốc . Young Chang hiện đang nắm giữ 50% thị trường đàn piano Hàn Quốc. Công ty là một trong những nhà sản xuất đàn piano lớn nhất và tự động nhất thế giới.
 • 28

  11

  Công Ty Piano WeBer

  Các Công ty Weber Piano là một cựu đàn piano công ty sản xuất có trụ sở tại thành phố New York và Đông Rochester, New York từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, và tiếp tục như một bộ phận của Aeolian-Mỹ tại Đông Rochester, New York cho đến năm 1985, khi Aeilian ngừng kinh doanh.
 • 25

  11

  Đàn Piano Cơ Quận 7

  Hiện tại trên địa bàn Quận 7 có rất nhiều trung tâm, nhà cung cấp bán đàn Piano cơ nhập khẩu cao cấp giá rẽ, tuy nhiên để tìm được trung tâm, nhà cung cấp bán đàn Piano cơ uy tín tốt nhất không phải dễ. Là nhà phân phối chính thức và độc quyền các mặt hàng đàn Piano cơ nhập khẩu tại Việt Nam, Cửa hàng Đàn piano cơ Quận 7 đi đầu trong lĩnh vực phân phối Đàn piano cơ cao cấp.
 • 24

  11

  Thương HIệu Đàn Piano SAMICK MUSIC Và Lịch Sử Hình Thành

  Được thành lập vào năm 1958 với tinh thần và kiến ​​thức sáng tạo, nuôi dưỡng ngành công nghiệp nhạc cụ tại Hàn Quốc sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia, SAMICK MUSIC instrument Co., Ltd đã mở rộng đáng kể và trở thành một trong những nhà sản xuất đàn piano lớn nhất thế giới và các nhà xuất khẩu trên toàn thế giới.
 • 27

  09

  Hướng Dẫn chọn Đàn Piano Cho Người Mới Học

  Khi học đàn piano ai cũng mong muốn được chơi và thực hành trên cây đàn piano cơ, bởi âm thanh của piano cơ là chân thật và sự đẳng cấp. Tuy nhiên với mức giá của một cây đàn piano cơ hiện nay vào khoảng trên 20 triệu, đây là mức giá mà không phải ai mới bắt đầu chơi cũng mạnh dạn đầu tư. Vì vậy đàn piano điện là một trong những sự lựa chọn tối ưu với mức đầu tư hợp lý.
Video clip
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỌC VÀ CHỌN ĐÀN
Đồng hành cùng khách hàng
name
map
phone
mail
0 google.com, pub-6681411965390099, DIRECT, f08c47fec0942fa0